SPRINT ONLINE # 2: Zarządzanie czasem pracy zespołu w systemie HOME OFFICE

Celem warsztatu jest wypracowanie z menedżerami firmy systemu organizacji pracy pracowników, którzy pracują w systemie zdalnym. Obciążenia związane z pracą w domu mogą dezorganizować pracę zespołu i wyłącznie odpowiednia organizacja czasu pracy wszystkich osób może pomóc w realizacji wszystkich celów

Korzyści:

Pomimo utrudnionych warunków pracy wszystkie zadania są wykonywane w sposób należyty. Efektywność pracowników pozostaje na wysokim poziomie. Pracownicy nie czują zbędnej presji spowodowanej koniecznością łączenia obowiązków zawodowych i prywatnych. Zarówno menedżerowie, jak i członkowie zespołu mają poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Forma i przebieg: pracujemy metodą SPRINT CORPORATE GLOBAL THINKING uczestnicy otrzymują materiał merytoryczny z wypracowanymi efektami oraz skondensowany materiał z wiedzą PIGUŁKĘ WIEDZY.

%d blogerów lubi to: